ประกาศ เทศบาลตระการพืชผล | อำนาจหน้าที่เทศบาล

อำนาจหน้าที่เทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ มีเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ

[1] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF |

จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน

อัพเดท: 2018-11-22 22:15:10
จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง