ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | ประการเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

ประการเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

ประการเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ภาพเอกสารลงนาม 2 ฉบับ โดยนายกเทศมนตรี

Declaration of Intent Management of integrity

Declaration of Intent Management of integrity 2 เอกสารลงนาม โดยท่านนายกเทศมนตรี


จำนวนผู้ออนไลน์ 75 คน

อัพเดท: 2018-11-22 19:25:06
จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง