ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีเอกสาร แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 6 ท่าน โดยมีเอกสารสามารถดาวโหลด PDF แนบท้าย

[1] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [2] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [3] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [4] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [5] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [6] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF |

จำนวนผู้ออนไลน์ 83 คน

อัพเดท: 2018-11-22 18:51:54
จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง