ขาวสารภายนอก | ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) ถนนประชาร่วมใจ (ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล) หมู่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน

อัพเดท: 2016-05-16 16:02:32
จำนวนเข้าชม 210 ครั้ง