ข่าวสารภายนอก | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาธารณะสายช่วงโรงปุ๋ยคำนามูลพ่อคม หมู่ 8 ตำบลขุหลุโดยมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


จำนวนผู้ออนไลน์ 92 คน

อัพเดท: 2018-08-23 09:51:12
จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง