ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี2561

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


จำนวนผู้ออนไลน์ 46 คน

อัพเดท: 2018-06-20 11:53:23
จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง