ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562ของเทศบาลตำบลตระการพืชผลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป


จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน

อัพเดท: 2018-06-20 11:45:31
จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง