ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให่เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป


จำนวนผู้ออนไลน์ 51 คน

อัพเดท: 2018-06-20 11:36:54
จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง