ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 92 คน

อัพเดท: 2018-06-20 11:32:40
จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง