ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง


จำนวนผู้ออนไลน์ 52 คน

อัพเดท: 2018-06-14 14:08:29
จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง