ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)

เทศบาลตำบลตระการพืชผล จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560เป็นต้นไป


จำนวนผู้ออนไลน์ 55 คน

อัพเดท: 2018-06-14 10:57:23
จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง