ข่าวสารภายนอก | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

การใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561-2563

เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จึงหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศใช้แผ่นพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป


จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน

อัพเดท: 2018-06-14 10:49:26
จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง