ข่าวสารภายนอก | ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผลมาดำรงตำแหน่ง ครู สายงานการสอนที่ว่าง


จำนวนผู้ออนไลน์ 75 คน

อัพเดท: 2018-02-19 14:37:17
จำนวนเข้าชม 177 ครั้ง