ข่าวสารภายนอก | ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน ตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง


จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน

อัพเดท: 2018-01-19 13:52:15
จำนวนเข้าชม 133 ครั้ง