ข่าวสารภายนอก | ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยเกษมสมบัติ หมู่ 4 ตำบลขุหลุ


จำนวนผู้ออนไลน์ 59 คน

อัพเดท: 2016-12-30 15:55:43
จำนวนเข้าชม 225 ครั้ง