ข่าวสารภายนอก | สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ 5

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. หมู่ 5

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) ถนนสาธารณะ (ทางเข้าหอไตร) หมู่ 5 ตำบลขุหลุ


จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน

อัพเดท: 2016-07-25 21:24:23
จำนวนเข้าชม 242 ครั้ง