ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาตำแหน่งภารโรง

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2019-09-25-15-33-50ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่าน.pdf ]