ประกาศด่วน! รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2019-08-15-14-47-41ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเ.pdf ]