ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ยุคไทยแลน 4.0

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2019-06-29-23-00-3926 ประกาศ 5 รูปภาพ 5(น้อย).pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2019-06-29-23-00-4925. มีตู้ยาชุดปฐมพยาบาล(น้อย).pdf ]