รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของเทศบาลตำบลตกาลพืชผลประจำปี 2561 เอกสารแนบท้าย 3 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-14-05e-PlanNACC.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-14-12e-PlanNACC 6.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-14-20e-PlanNACC 12.pdf ]