สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 มีเอกสารแนบท้าย 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-23-20-59-17Summary of procurement in 2018.pdf ]