เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร มีเอกสาร แนบท้าย PDF 8 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-05-23Municipal Development Plan for the year 62-63 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-05-29Municipal Development Plan for the year 62-63 2.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-05-38Municipal Development Plan for the year 62-63 3.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-05-46Municipal Development Plan for the year 62-63 4.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-05-52Municipal Development Plan for the year 62-63 5.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-05-59Municipal Development Plan for the year 62-63 6.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-06-05Municipal Development Plan for the year 62-63 7.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-06-12Municipal Development Plan for the year 62-63 8.pdf ]