เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล ดาวโหลดเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-19-27-23Declaration of Intent Management of integrity 3.pdf ]