วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-21-21-42-42คำกล่าวเปิดงานรอบรองชนะเลิศ 6 ก.ค.2561 จ.ขอนแก่.pdf ]