การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติกคอนกรีต) ถนนประชาร่วมใจ (ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล) หมู่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้