ประกาศผู้ชนะเลิศเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค้าหมู่ 5 ตำบลขุหลุโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้