ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค้าหมู่ 5