ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์ ณ หนองขุหลุ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 พบกับ 6 พ.ค. หมอลำเสียงอิสาน นกน้อย อุไรพร 7 พ.ค. ประกวดคาบาวและคาเกรอ หง่า คารวาน 8 พ.ค. หมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 9 พ.ค. ประกวดการแสดง อสม. 10 พ.ค. ประกวดบอนไช

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้