ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ
ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

ข่าวสารล่าสุด

เทศบาลตำบลตระการพืชผล