ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 2563

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-05-20-12-08-22ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯเทศบาลตำบลตระการพืชผล พ.ศ. 2563.pdf ]