เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-10-15-00-43-191.ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-10-19-16-10-272.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนิน.pdf ]