ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-07-30-11-06-05125313_ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-07-30-11-08-01125314_ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-07-30-11-11-15125315_ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 2.pdf ]