ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-02-19 14:37:17
จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที ....อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-01-19 13:52:15
จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ารา ....อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ข้อมูลล่าสุด: 2017-05-22 11:13:45
จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ....อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:55:43
จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม ....อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่1

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:51:21
จำนวนเข้าชม 141 ครั้ง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต หมู่ 4

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:44:56
จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนลา ....อ่านต่อ

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านม่วงเดียด

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:29:38
จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านม่วงเดียด หมู่ 1 ตำบลคำ ....อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-20 15:13:23
จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็น ถนนลา ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิมหมู่ 3

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-20 15:05:34
จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ต ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-11-08 14:33:55
จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำคำนามูล ถนน ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ข้อมูลล่าสุด: 2016-11-08 14:31:47
จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน สาธารณะ (คลองน้ ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

ข้อมูลล่าสุด: 2016-08-16 15:27:22
จำนวนเข้าชม 302 ครั้ง

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาน ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการฯ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-08-14 21:45:32
จำนวนเข้าชม 356 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธา ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.หมู่ 3

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-25 21:35:50
จำนวนเข้าชม 207 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. หมู่ 6

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-25 21:33:14
จำนวนเข้าชม 182 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. หมู่ 5

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-25 21:24:23
จำนวนเข้าชม 159 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-12 16:25:06
จำนวนเข้าชม 319 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแน ....อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

ข้อมูลล่าสุด: 2016-06-02 20:51:42
จำนวนเข้าชม 371 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ....อ่านต่อ

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ข้อมูลล่าสุด: 2016-05-16 16:06:53
จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะ (สายนาตะเขิบ) หมู่ 6 ตำบล ....อ่านต่อ

ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

ข้อมูลล่าสุด: 2016-05-16 16:02:32
จำนวนเข้าชม 201 ครั้ง

การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติก ....อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์

ข้อมูลล่าสุด: 2016-04-20 13:53:36
จำนวนเข้าชม 292 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์ ณ หนองขุหลุ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 ....อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ข้อมูลล่าสุด: 2015-12-08 21:17:52
จำนวนเข้าชม 283 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน ....อ่านต่อ

test

ข้อมูลล่าสุด: 2015-11-17 19:47:49
จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง

sffs ....อ่านต่อ