ติดต่อหน่วยงาน

เงื่อนไขการติดต่อ

ข้อแนะนำเบื้องต้น

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร้องเรียนเรื่องไม่เหมาะสม เรื่องร้องทุกข์ หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลอุบลฯ ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์จริงของท่านเท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับ และต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ไม่เช่นนั้นจะขออนุญาตลบข้อมูลของท่าน

ขอขอบคุณที่ทำตามข้อตกลง

คำถามที่เจ้าหน้าที่ได้ตอบแล้ว